“Keeping the Game Alive2” niet Onder Auspicien SBA

12063720_964321376964760_6040665156548575313_n

De SBA maakt hierbij bekend dat het basketbal toernooi die afgelopen weekeinde is gehouden in de NGVB sporthal onder de naam “ Keeping the game alive2” niet onder auspicien van de SBA heeft plaats gevonden. De organisatie van dit evenement achtte het ook niet nodig de SBA hierover op de hoogte te stellen, terwijl dit wel gebruikelijk en zelfs verplicht is.

Verder wenst het Bestuur te kennen te geven dat de SBA officials die ingezet zijn tijdens dit toernooi dit op persoonlijke titel hebben gedaan, terwijl ook hier een goede afstemming met het Bestuur noodzakelijk wordt geacht.

Wij betreuren het dat de basketbalsport vandaag negatief in de pers is verschenen.