Bekendmaking Overlijden Martha Burge

Hierbij vervullen wij onze droeve plicht om u namens de heer John Burge, onze zeer gewaardeerde SBC directeur, mee te delen dat plotseling van hem is komen te ontvallen:

Zijn vrouw en levenspartner, Mevrouw Martha Burge (Geboren op 04/05/1947; Overleden op 22/05/2016)

Het uitvaart programma ziet er als volgt uit op zondag 29 mei 2016:
13.00 uur à Herdenkingsdienst in de kerk van de Nazarener aan de Tourtonnelaan no 84
15.00 uur à Crematie in het Algemene Crematorium aan de Dr. Sophie Redmondstraat

Namens het bestuur van de SBA en alle leden wensen wij John en zijn familie heel veel sterkte toe.

Moge haar ziel in vrede rusten.