Competitie Vergadering 9/11/2016

Beste Leden en Officials van de SBA,

Hierbij wordt u namens het Bestuur uitgenodigd voor een belangrijke vergadering van de SBA.

Datum:  9/11/2016
Plaats:  Lala Rookh Gebouw
Tijd: 20:00 uur

Agenda:

Opening
Bespreking Start Competitie
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting