Competitie Vergadering 7/12/2016

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een ALV van de SBA.

Datum: 7/12/2016
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Lalla Rookh gebouw

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking SBA competitie 2017
4. Rondvraag
5. Sluiting

Per vereniging mogen maximaal 2 personen participeren aan de ALV. Uw aanwezigheid is gewenst, zodat wij besluiten kunnen nemen omtrent de opzet van de competitie 2017.