Wijziging Start tijd HH 17 en 20 aug 2017

Namens de Competitie leiding uw aandacht voor volgende wijzigingen:
1.Start tijd HH finale game 1 De Schakel vs Yellow Birds op donderdag 17 aug a.s. om 20.00 uur i.p.v. 19:30 uur.
2.Start tijd HH finale game 2 op zondag 20 aug a.s. om 20.00 uur i.p.v. 19:30 uur.

Gaarne rekening te houden met bovenstaand.