Wijziging Tijd DH Finale

Namens de Competitieleider de mededeling dat alle resterende DH finale wedstrijden tussen Yellow Birds & De Arend, steeds zullen aanvangen om 20:00 u i.p.v. 19:30 u.

Game 3 tussen wordt gespeeld op donderdag 31 augustus a.s.

Gelieve hiermee rekening te willen houden.