Bekendmaking namens het SBA Bestuur

Het volgend bericht namens het bestuur van de SBA:

De SBA heeft met afschuw de wantoestanden waargenomen, die tijdens en na de prijsuitreiking van de Heren Hoofdklasse Finale 2018 hebben plaatsgevonden in de Ismay van Wilgen Sporthal.

Wij bieden onze verontschuldigingen aan de gehele Surinaamse basketbal gemeenschap die dit heeft moeten aanschouwen en kunnen u verzekeren, dat wij zo gauw mogelijk de beelden zullen bekijken en niet zullen schromen gepaste maatregelen te treffen tegen degenen die zich hebben misdragen op deze dag.

Wij spreken dan ook hierbij de hoop uit dat zulks zich niet meer voordoet.