Verklaring SBA inzake CACSO Games

De SBA wenst n.a.v. de berichten in de pers op zondag 22/7/18 en maandag 23/07/18 een reactie te geven. Via deze link is de volledige reactie na te lezen.

De SBA o.l.v. de heer Dilip Sardjoe heeft vanaf haar aantreden in 2012 hard gewerkt om de basketbalsport in Suriname uit een diep dal te halen. Het was geen makkelijke taak om, onder andere:
– De organisatie zelf weer op poten te krijgen
– De aansluiting bij de FIBA te heractiveren
– De lid verenigingen de nodige ondersteuning te geven
– De reguliere competities en play-offs in 10 klassen volgens FIBA standaarden te organiseren
– Jaarlijkse trainingen te verzorgen voor officials
– In 2015 de nationale dames en heren selecties weer actief te Iaten meedoen aan regionale toernooien
– En in 2018 op te treden als gastland voor een groat FIBA dames en heren toernooi.

Belangrijk is dat het bestuur zich altijd heeft gehouden aan de gemaakte afspraken met haar leden, officials, trainers en spelers. Dit heeft ervoor gezorgd dat het vertrouwen van vooral onze jeugdige basketballers in Suriname langzamerhand terug is gekomen. Basketballers hebben het geloof dat als ze zich inzetten er nu meer beschikbaar is dan bijvoorbeeld aileen een nationale kampioenschap. Hoewel wij als basketbalorganisatie er nog lang niet zijn, is de vooruitgang over de afgelopen 6 jaar wel merkbaar. Vandaar dat wij met klem de berichtgeving in de media m.b.t. het niet afreizen van onze 3×3 heren selectie moeten rectificeren.

Volgens de verklaring van de voorzitter van het SOC, de heer Ramon Tjon A Fat, heeft het bestuur van de SBA het besluit genomen om niet af te reizen naar de CACSO spelen in Columbia.
Dit is zacht gezegd een belediging en onware vingerwijziging aan het adres van de SBA. De organisatie van de CACSO spelen is een aangelegenheid van het SOC. Het bestuur van de SBA heeft steeds in goed overleg met de directeur, de heer Fred Lobman, zaken voor deelname van onze selectie overlegd.

Perikelen:
De eerste berichten m.b.t. mogelijke problemen voor deelname van diverse sportdisciplines began reeds op 17/06/18 toen de heer Tjon A Fat ondergetekende vroeg als de SBA financieel ook bepaalde kosten voor de afvaardiging zou kunnen dekken. De voorzitter is, vanwege de goede communicatie en goed overleg, bekend met de financiele positie van de SBA. Wij hebben
direct aangegeven dat wij hiertoe niet in staat zijn, aangezien de kosten van het laatst gehouden FIBA toernooi torenhoog waren. Hierna hebben wij geen officiele informatie meer ontvangen en gingen ervan uit dat zaken geregeld waren. Wel was er contact tussen de directeur, de delegatieleider en de aangewezen trainer, de heer Ludwig Belgrave.

Op zaterdag 21/07/18 om 14:38 uur werd ik gebeld door de heer Lobman met het slechte nieuws dat de basketbalselectie niet kon afreizen. De reden was dat de tickets niet beschikbaar waren gesteld door de organisatie. Hij had op dat moment slechts een “vliegschema” voor trainer Belgrave en speler Watamaleo. Bij navraag bleek dat alleen de 3×3 basketbalselectie bestaande uit slechts 5 man niet kon afreizen . Alle andere sporters doen wei mee aan de CACSO spelen.

Na een lang gesprek hebben wij als Bond het besluit geaccepteerd met het verzoek dit schriftelijk kenbaar te maken. Dat heeft de directeur ook keurig gedaan (zie bijlage). Het bestuur heeft dit teleurstellend besluit direct doorgegeven aan de trainer met het verzoek de spelers op de hoogte te stellen. Let wel, het bestuur van de SBA is niet gerend naar de pers omdat wij geen enkele intentie hebben om het SOC in een kwaad daglicht te plaatsen. Wij hebben het intern besproken en zijn zeer zorgvuldig met dit slechte nieuws omgegaan.

Op zondagmiddag om 17:02 uur word ik gebeld door de heer Tjon A Fat met de mededeling dat hij op het hoogste niveau is gaan praten met de organisatie over de afzegging. Hij heeft meegedeeld dat indien de SBA de tickets wilt voorschieten de spelers alsnog kunnen afreizen.
Wij hebben in goed overleg besloten dat vanwege de tal van onzekerheden en het kart tijdsbestek om het team op maandag 23/07/18 op avontuur te sturen, het zeker niet de moeite waard zou zijn.

Verder heb ik aangegeven dat de slechte organisatie en de onzekerheid van wel of niet afreizen, een negatief effect zal kunnen hebben op resultaten van de selectie. Het is daarom zeer onterecht en onbehoorlijk dat de voorzitter van het SOC zelfs suggereert in zijn interview dat het niet afreizen van de basketbalselectie een besluit is van het SBA-bestuur. De verantwoordelijke is en blijft het SOC. Het is niet eerlijk deze verantwoordelijkheid op zo een manier van zich af te zetten.

Wij hopen met het bovenstaande de sportliefhebbers en vooral de basketballiefhebbers beter te hebben geinformeerd over de feitelijke gang van zaken m.b.t. deelname aan de CACSO spelen. Op de media in Suriname doen wij een beroep om steeds het principe van hoor en wederhoor toe te passen alvorens te publiceren.

Tenslotte wilt het bestuur van de SBA de spelers en de trainer van de 3×3 selectie aangeven dat het bestuur van de SBA te allen tijde in jullie belang werkt en zal werken. De teleurstelling is begrijpelijk en wij zullen met ons allen deze set back overbruggen.

 

Namens het bestuur van de Surinaamse Basketbal Associatie
Conrad Issa (Ondervoorzitter)