Participatie spelers SBA aan Exposure Camp

Van 10 t/m 12 augustus a.s. zal er een “Exposure Camp” worden gehouden in Trinidad and Tobago voor spelers tussen de 17 en 24 jaar.

Met genoegen deelt het bestuur van de SBA mee, dat door de Technische Commissie (TC) van de SBA dit jaar gekozen is de onderstaande spelers af te vaardigen:

– Dancell Leter
– Donyell Samson
– Cyarah Kensmil
– Emile La Rose
– Chayf Elburg

De spelers Gianni Wip en Tano Lobman participeren eveneens aan dit kamp op eigen kosten. De delegatie is vertrokken in de ochtend van 09 augustus en wordt in de ochtend van 14 augustus terug verwacht.

De SBA wenst allen heel veel succes toe!