Ramon Theodorus Krieger

Onze grote basketballer, Ramon Theodorus Krieger, heeft het tijdige met het eeuwige verwisseld.
De SBA condoleert namens deze de nabestaanden alsook de basketbalgemeenschap en wenst een ieder sterkte toe met dit smartelijk verlies.