Boodschap van het SOC

– Boodschap van het SOC –

Op 19 november wordt de Internationale Mannen Dag herdacht. Het Surinaams Olympisch Comité, maar in het bijzonder het Gender en Sport Commissariaat wil stilstaan op deze dag. In onze sterke discussie over verbetering van een veilige en toegankelijke sportomgeving voor een ieder hebben we alle personen nodig.

Zowel mannen als vrouwen. Op deze speciale dag feliciteren we alle mannelijke rolmodellen in de sport. De sportwereld in Suriname heeft op verschillende niveaus overwegend mannen. We erkennen hun constructieve bijdrage aan de sportontwikkeling, maar doen ook een beroep op hen om met deze bevoorrechte positie zich verder in te zetten voor een duurzame balans tussen mannen en vrouwen in de sport.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor het welzijn van onze mannelijke sporters. De maatschappij heeft van oudsher de neiging om mannen als een rationeel en sterk individu te presenteren. Dit drukt alle rechten van andere persoonlijkheden weg. Er ontstaan bedreigingen voor het welzijn van mannen die niet voldoen aan het traditionele ideaal. Stigma en depressie sluipen gauw als bondgenoten van deze groep. Laten we meer ruimte creëren voor de expressie van mannen. Wij, zowel mannen als vrouwen, dragen per slot van rekening samen bij aan elkaars milieu. Laat het een constructieve zijn.

Een prettige Internationale Mannen Dag!