Bekendmaking i.v.m. vervolg Competitie

Op dinsdag 19 mei 2020 is het bestuur van de SBA bijeengekomen om de stand van zaken met betrekking tot het vervolg van de competitie en playoffs 2020 te bespreken.
 
Onderstaand een overzicht van de besproken punten:
– Het is de bedoeling, dat de trainingen conform de COVID-19 regels/instructies zullen worden opgestart met ingang van 25 mei 2020, waarvan wij u bijgaand een voorstel protocol doen toekomen.
 
– Er is door het bestuur van de SBA reeds een afspraak gemaakt met het COVID-team voor duidelijke richtlijnen en afspraken.
 
– Er zal met betrekking tot de vervolgcompetitie een ALV worden gehouden, die op dit moment staat geprikt voor dinsdag 09 juni 2020. De officiële uitnodiging wordt zo spoedig mogelijk naar u opgestuurd.
 
– Het streven is de competitie wederom te starten op zondag 05 juli a.s.
 
– Er zal een verkorte competitie worden afgedraaid in de meeste klassen, waarbij uiterlijk 20 september 2020 de reguliere competitie moet zijn afgerond.
 
– Op zondag 27 september 2020 zal dan worden gestart met de playoffs van de Hoofdklasse, die uiterlijk zullen lopen tot en met 18 oktober 2020, uiteraard afhankelijk van de COVID-19 ontwikkeling in ons land.
 
Let wel: Alle bovenstaande voorstellen zijn onder voorbehoud. De uiteindelijke beslissingen zullen in samenspraak met u worden genomen.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen, net als u, dat de competitie zoals gepland voortgang kan vinden.
 
Stay safe!