Ray Emanuels volgt Long Term Athlete Development Cursus

Ray Emanuels heeft namens de SBA geparticipeerd aan de Long Term Athlete Development (L.T.A.D.) cursus.

Deze L.T.A.D. cursus is o.l.v. diverse deskundigen verzorgd van 2 september t/m 21 october 2020, door een aantal deskundigen uit Canada welke verbonden zijn aan o.a. Sports for Life – Physical Literacy & Active for Life, welke allemaal onafhankelijke onderdelen zijn van het totale L.T.A.D. programma in Canada.

De cursus was onder auspiciën van PANAM Sports, welke via de Olympische comités van de landen een bepaald aantal plaatsen ter beschikking stelde. Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) gaf aan de SBA de gelegenheid een plaats in te vullen en Ray Emanuels heeft het als een hele eer ervaren om hiervoor in aanmerking te zijn gekomen.

Vermeldenswaard is dat de heer Ray Emanuels eerder in het jaar ook op dezelfde wijze een cursus Sports Psychology bestaande uit 4 sessies van 4 uren, verzorgd door Dr. Jose Maria Bruschetta uit Spanje, met goed gevolg heeft mogen afronden.

Het doel is om de opgedane kennis alvast binnen de basketballerij, uiteraard met de support van de SBA, tot uitvoer te brengen en in het verlengde daarvan uiteindelijk tezamen met andere relevante factoren te komen tot een nationaal programma, waarbij ook o.a. sportzaken en onderwijs een belangrijke rol zullen spelen.

Ray Emanuels heeft deze cursus heel vlot doorlopen. Hij vond dit een intensieve ervaring, maar uitermate interessant en leerrijk. De SBA feliciteert Ray met deze mijlpaal en kijkt uit naar de output hiervan in onze Surinaamse basketbal beleving.