Vaccinatie Mogelijkheden

We hebben gezien dat de competitie een geruime tijd stil ligt. COVID-19 heeft daarbij een hele grote rol gespeeld.
Na een gesprek te hebben gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid en het directoraat Sportzaken, vraagt het SBA-bestuur jullie aandacht voor het volgende.

Met het oog op de planning van de start van de komende competitie wil het SBA-bestuur vaccinatie mogelijkheden aanbieden aan haar leden. De mogelijkheid bestaat om een mobiele eenheid op locatie van de vereniging in te zetten voor de vaccinaties, mits er steeds een minimum van 11 personen aanwezig is voor een vaccinatie-bunch. Het gaat in deze om de spelers vanaf 18 jaar en ouder in alle klassen.

U mag ook ouders/verzorgers/fans en overige officials van de club op uw lijst plaatsen. Ten overvloede willen wij mededelen dat de vaccinatie geen verplichting is, maar ons wel een mogelijkheid biedt om dit virus te overwinnen en wederom met weinig risico te kunnen basketballen.

Het bestuur SBA doet daarom een vriendelijk doch dringend verzoek aan u om binnen uw vereniging na te gaan of er personen zijn die zich wensen te vaccineren. U kunt tot uiterlijk 25 juni 2021 de lijsten met namen opsturen naar de directeur van het SBA bureau.

De contact gegevens zijn:
• Telefoonnummer SBA bureau: 521120
• Whatsapp Mob.no: 08518279