Huldiging voordrachten doen i.v.m. 75 jaar SBA

In het kader van SBA 75 jaar heeft het SBA-bestuur de “commissie SBA-75 jaar” per 8 december 2021 geïnstalleerd om personen – die zich voor geruime tijd (tussen 20 en 25 jaar) onbaatzuchtig hebben ingezet voor de basketbal ontwikkeling in Suriname – voor te dragen voor een formele erkenning/waardering op een plechtige activiteit van de SBA op een nader te bepalen datum in het eerste kwartaal van 2022.

De commissie bestaat uit:
1. Rinaldo Pierau
2. Reginald Tjon A Kon (Voorzitter)
3. Wilfred Galant
4. Lloyd Goedschalk
5. Gilbert Soesman
6. Henk Rahan van het SBA-bestuur
7. Conrad Issa van het SBA-bestuur

De commissie heeft tot 28 december 2021, de tijd de voordrachten te doen. Het gaat hier om de erkenning en dankbetuiging aan personen, waarbij de commissie er vooral op moet letten dat de lat hoog wordt gelegd. Tegelijkertijd moet er bij de toekenning van deze prestigieuze waardering ook opgelet worden dat er geen mensen worden overgeslagen.

Het gaat om de volgende categorieën:
• Bestuursleden/Coaches/Officials
• Top basketballers die zich op en buiten het veld erkentelijk hebben gemaakt en over verschillende jaren voor de selectie hebben gespeeld of zich daarvoor dienstbaar hebben gemaakt.
• “Postuum” (degenen die ons voor zijn gegaan)
• Lid verenigingen (indien daarvoor genoeg onderbouwing gegeven kan worden)

Zonder een actieve bijdrage van de leden en lid-verenigingen en de totale SBA-gemeenschap, zal het werk van deze commissie bemoeilijkt kunnen worden.
Via deze weg het verzoek om personen voor te dragen die voldoen aan de vastgestelde criteria, het liefst met een korte toelichting. De deadline voor indiening is gesteld op 26 december 2021. Voordrachten kunnen gedaan worden bij de directeur van het SBA-bureau, Gilbert Soesman via deze gegevens:

Email: secretariaat@sba.sr of sba.secretariaat@gmail.com of soeskra@hotmail.com

Wij rekenen op uw bijdrage en kijken vol belangstelling uit naar uw opgave.