Aanvulling SBA Bestuur

Tijdens de SBA bestuursvergadering van maandag 14 februari 2022 is het bestuur aangevuld met dhr. Harold Meinzak. Harold neemt de functie van mw. Abigail Josafath-Biswane over die voor verdere studie naar het buitenland vertrokken is. Harold zal binnen het bestuur de functie van secretaris bekleden en is tevens voorzitter van de Scheidsrechter en Tafelofficial Commissie (STC).

Wij wensen Harold heel veel succes toe in zijn nieuwe functie binnen de SBA. Het bestuur bestaat per 14 februari 2022 uit C. Issa (Voorzitter), Henk Rahan (Ondervoorzitter), Paul Brahim (Penningmeester), Harold Meinzak (Secretaris) en July Saba (2e Secretaris – niet op de foto).