Huldiging i.v.m. 75 Jaar SBA

In het kader van het 75 jarig bestaan van de Surinaamse Basketbal Associatie ( 1januari 1947 – 1 januari 2022) is er op zaterdag 12 maart jl. een receptie gehouden. Gelet op de covid-19 maatregelen kon dit niet eerder plaatsvinden.


Op deze receptie vonden huldigingen plaatst van personen en instanties die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en instandhouding van de basketbalsport in Suriname.
De voorzitter van de SBA, dhr. Conrad Issa, is tijdens zijn speech ingegaan op de geschiedenis van het basketbal gebeuren in Suriname en de richting waar het bestuur naartoe wil met de sport. Daarbij is onder ander veel gesproken over de jeugd en de betrokkenheid van deze groep op zowel nationaal als internationaal niveau.


Verder zijn er tal van projecten waarmee de SBA zich mee bezig houdt. Één daarvan is het rolstoel basketbal project, waarvan de launch in het weekend van 1 april 2022 plaatsvindt. Dit project is een samenwerking tussen de SBA en stichting BEN (Basketbal Experience Nederland). Voor dit project komt er een speciale groep instructeurs naar Suriname. Het doel van dit project is om kinderen met een beperking kennis te laten maken met deze sport en tegelijkertijd op een ander manier sociaal bezig te laten zijn en plezier te hebben. Ook komen voor dit project speciale rolstoelen uit het buitenland.


Terugkomend op de huldigingen gaf de voorzitter verder aan dat de data/administratie jaarlijks zal worden bijgehouden zodat op elke lustrum er huldigingen kunnen plaatsvinden. Hierbij wordt getracht een inhaalslag te maken met het waarderen van zij die hun bijdrage hebben geleverd aan deze sport.

Enkele klinkende namen van personen die gehuldigd zijn op deze avond: Renfurm Orlando (bestuur tevens coach van basketbalvereniging Yellow Birds). Pirau Rinaldo (bestuur tevens coach van De Arend). Lydia Tolud ( speler van YB en dames kampioensteam CBC tevens tafelofficial bij de SBA). Emanuels Marcel (eerste FIBA arbiter van Suriname). Eudoxie Roy (Speler van Ravens en SNl, tevens coach van SCVU alsook bestuurslid van de VBTO). Tonch Harold (Speler van Ravens en de Nationale selectie). Basketbal vereniging CLD ontving een award als oudste basketbal vereniging. De avond werdt afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drank. Sfeer foto’s zijn te zien via deze link.

De gehuldigden zijn geweest: