3X3 Clinics

Op woensdag 14 maart j.l. heeft de SBA een ontmoeting gehad met de schoolleiders en LO leerkrachten i.v.m. 3×3 basketbal voor scholen. Zoals afgesproken tijdens deze ontmoeting, geven wij onderstaand overzicht van de trainingen die verzorgd zullen worden door Jesper Jobse. Zie bijgaand biografie. De opzet van de training is via deze link te downloaden.

Vrijdag 23 maart 2018: 16:00 – 19:00 u
Zaterdag 24 maart 2018: 09:00 – 12:00 u
Zondag 25 maart 2018: 13:00 – 16:00 u

Locatie: Gymzaal IMEAO 1 – Joli Coeurstraat 2-4, Geyersvlijt

Indien u wenst deel te nemen aan deze training, wordt u gevraagd zich te registreren op het nummer 521120 of via secretariaat@sba.sr tot uiterlijk woensdag 21 maart a.s.

Komt u massaal deze training bijwonen, zodat wij het 3×3 basketbal gebeuren in Suriname naar grotere hoogten kunnen tillen.

We are Basketball

De SBA organiseert in samenwerking met ISA (International Sports Alliance) een Train de Trainers 3x3 cursus voor geintresseerden.

In goed overleg met de FIBA en in samenwerking met de Nederlandse Ambassade, heeft het bestuur een 3 jaar plan uitgewerkt om 3x3 basketbal in Suriname te gaan ontwikkelen. Deze zal reeds dit jaar van start gaan! Hiervoor hebben wij alle mankracht, kennis en kunde nodig voor het succes realiseren van het project. Lees meer over het project hier.

Opzet

Alle sessies zijn een combinatie van theorie en praktijk.

Onderdelen:

 • Spelregelkennis gedifferentieerd op niveau en leeftijd
 • Lesopbouw
 • Waarom 3X3 (theorie)
 • Event organisatie
 • Basiskennis 3X3 scheidsrechter
 • Positief coachen en zelfsturing in 3X3

Vrijdag 23 maart
Waarom 3x3
Positief coachen
Maandag 26 maart
Spelregelkennis
Lesopbouw
Dinsdag 27 maart
Basiskennis 3x3 scheidsrechter
Event organisatie

Wat is 3x3 basketbal?

3x3 basketbal is een aparte discipline binnen de basketballsport en hanteert dan ook andere regels dan het traditionele (5x5) basketbal.  Zoals de naam al doet vermoeden, wordt er door twee teams van drie spelers tegen elkaar gespeeld. De wedstrijden spelen zich af op een half basketbalveld op één basket. Verder zijn dit belangrijke afwijkende regels ten opzichte van het traditionele basketball:
 • Er is één officiële bal, met het gewicht van een herenbal en het formaat van een damesbal;
 • Officiële wedstrijden duren 10 minuten of totdat een team 21 punten behaald;
 • Er is een 12-seconden schot clock in plaats van 24 seconden. Binnen deze tijd dient een team te scoren of een scoringspoging te doen;
 • Er is geen driepuntslijn, maar een tweepuntslijn. Elke score achter deze lijn is 2 punten waard, elke score er binnen telt voor 1;
 • Er zijn geen persoonlijke fouten, maar teamfouten;
 • Zodra een team een score maakt mag het andere team het spel direct voortzetten door de bal te dribbelen of te passen. Zodra een team buiten de tweepuntslijn is geweest mag er weer gescoord worden.
Met name deze laatste regel zorgt voor het dynamische en spectaculaire spel waar 3x3 basketball om bekend staat. (Bron: NBB)